Start Gdzie i kiedy
Drukuj
Kursy do matury z matematyki i fizyki prowadzone są na poziomie rozszerzonym w wymiarze łącznym po 84 godziny zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu, w tym na kursie z fizyki 8 godzin lekcyjnych poświęconych eksperymentom fizycznym.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne przez 28 tygodni, w soboty w godz. 9.00-15.00.
Jest możliwość utworzenia grup uczęszczających na zajęcia w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-20.00 (pod warunkiem utworzenia grupy złożonej z 20 osób).

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Politechniki Gdańskiej.
Dokładny harmonogram i numery sal zostaną podane po dokonaniu podziału na poszczególne grupy.

Mapa dojazdu:
Wyświetl mapę
Mapa Politechniki Gdańskiej - Wirtualny spacer